ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Informacje kontaktowe

Paged Meble sp. z o.o.
ul. Cieszyńska 99
43-385 Jasienica
Polska

Godziny otwarcia: pon.-pt., 9:00 – 17:00
sob. 9:00 – 13:00

tel.: +48 728 843 551
e-mail: sklepjasienica@paged.pl

ZOSTAN NAM WIADOMOŚĆ
  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1) Administratorem Pani/Pana danych, osobowych jest Paged Meble sp. z o.o. z siedzibą w Jasienicy, 43-385 Jasienica ul. Cieszyńska 99, KRS 0000277900, tel: 33 497 24 00, faks: 33 815 20 97, e-mail: sekretariat@paged.pl;

  2) Kontakt w z Inspektorem Ochrony Danych - iod@m3mcom.pl;

  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, jako usprawiedliwionego interesu administratora;

  4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt;

  5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do udzielenia informacji zwrotnej do wiadomości wysłanej po przez formularz kontaktowy;

  6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

  7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

  8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu;

  9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar EOG;

  10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.